Hur massage påverkar ens välmående

Massage har varit ett givet inslag i global kultur sedan oerhört lång tid. Historiskt sett har massage utvecklats fristående i ett flertal kulturer. Och därför finns det ett stort antal varianter, däribland kinesisk, egyptisk och till och med svensk massage. Det givna sättet att få en gynnande och avkopplande stund är att säkerställa en riktigt bra  spa weekend. Men hur gör massage egentligen att man mår bättre?

Hälsofördelarna med massage är väldigt mångfacetterade och varierade. De sträcker sig från muskelåterhämtning till allmänna effekter på mentalt välmående. Exakt vad som ligger bakom de gynnsamma effekterna beror i stor utsträckning på vilken aspekt man fokuserar.

När det gäller muskelåterhämtning så har massage visad sig främja blodflödet till musklerna, vilket är en nödvändighet om musklerna ska få den mängd av syre som krävs för att de ska återhämta sig. När det gäller allmän stelhet så är massage gynnsamt på ett flertal olika sätt. Dels så leder kroppskontakt per automatik till ett visst mått av avslappning, men att öka blodflödet kring senor och leder även till gynnsamma effekter.

På det stora hela finns det därför ett flertal olika aspekt av massage och hälsa. Gällande det mentala välmående så handlar de mest väsentliga effekterna om att massage gör det enkelt att slappna av så att kroppen kan återställa sig själv även på ett mentalt plan. För nu för tiden kommer avslappning inte alltid automatiskt. Ofta måste man verkligen bestämma sig för att ge sig själv rätt förutsättningar.